Ldh yüksekliği nedir?

LDH;bir enzimdir.Laktik ve pirüvik asiti birbirlerine dönüşümüne katkıda bulunur. En sık bulunduğu yerler:kalp kası iskelet kasıböbrek karaciğer ve alyuvar olarak da bilinen eritrositlerdir.
LDH normal değerleri yaşa göre farklılık göstermektedir.Doğum sonrası 1 yaşına kadar en yüksek değerlerindedir.
LDH normal değerleri yaş gruplarına göre aşağıda verilmiştir.
0-3 ay 100-450 IU/L
4-12 ay 100-400 IU/L
1-3 yaş 100-300 IU/L
4-12 yaş 100-250 IU/L
12 yaş ve üstü: 90-240 IU/L

LDH yüksekliğinin görüldüğü başlıca hastalıklar aşağıda belirtilmiştir.
1- Kalp hastalıkları
Enfarktus
Konjestif kalp yetmezliği
Kardiyovasküler cerrahi sonrası
akut miyokarditis
2- Karaciğer hastalıkları
siroz tıkanma sarılığı ve akut viral hepatit
Karaciğer metastazı durumlarında
3- Kan hastalıkları
Pernisiyöz anemi ve folik asit eksikliği
Hemolitik anemiler
4-Akciğer hastalıkları
Pulmoner emboli
Sarkoidoz
5- Kötü Huylu Kanserler
kanser hastalarında yüksek LDH seviyesikanserin kötüye gittiği konusunda fikir verebilir. %95’inde LDh artar.
6- Kas hastalıkları
Yoğun egzersiz
Yanıklar
Travma
7- Böbrek hastalıkları
Nefrotik Sendrom
Nefrit
8- Diğer durumlar
Değişik enfeksiyonlar ve paraziter hastalıklar
Hipotroidizm
Subakut tiroidit
Kollejen damar hastalıkları
Akut pankreatit ve veya sarkoidoz

Son eklenenler